Ražotāja dati

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Vācija


Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Fakss: +49 (0)6128 - 746-5033

E-pasts: info@brita.net


Komercreģistrs HRB 33467
Vīsbādenes apgabaltiesa
PVN identifikācijas numurs: DE 814378411
Valde: Markus Hankammer (CEO), Stefan Jonitz, Dr. Rudiger Kraege

Atruna

Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir rūpīgi pārbaudīta un tiek regulāri atjaunināta. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka visa informācija vienmēr būs pilnīga, pareiza un atjaunināta. Tas, jo īpaši, attiecas uz visām saitēm, kas tieši vai netieši norāda uz citām tīmekļa vietnēm. Visas informācijas daļas var tikt grozītas, izņemtas vai papildinātas bez iepriekšēja paziņojuma. Publikāciju un tās saturu nekādā veidā nedrīkst mainīt vai izplatīt, vai pārsūtīt trešajām pusēm bez iepriekšējas rakstiskas BRITA SE atļaujas.

Tiesības uz attēliem, kam nav pievienots paraksts, parasti pieder BRITA SE. Ja autortiesības atšķiras no minētā, lielākiem attēliem tas bieži vien tiek norādīts saīsinātā formā attēla nosaukumā.


Citus attēlus mēs iegūstam no:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
Kontaktinformācija

BRITA Izplatītāju serviss patēriņa precēm


Jautājumiem par produktiem, ūdens filtrēšanu un rezerves daļām:

AQUA PURITY OÜ

E-pasts: jurita@aquapurity.lt

Kullerkupu 17, EE - 50412 Tartu


BRITA Izplatītāju serviss profesionālo filtru produktiem


Jautājumiem par produktiem, ūdens filtrēšanu un rezerves daļām:

AQUA PURITY OÜ

E-pasts: jyri.ummik@britaprofessional.ee

Kullerkupu 17, EE - 50412 Tartu