Privātuma politika
BRITA GmbH, Vācija

 

Ar šo Privātuma politiku BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Vācija, (turpmāk tekstā „mēs”, „mums”, „BRITA GmbH”) vēlas Jūs informēt, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un izmantojam (citiem vārdiem sakot, apstrādājam un izmantojam) laikā, kamēr Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes.

Personas dati attiecas uz jebkuru ar noteiktu vai identificējamu fizisku personu saistītu informāciju, kuru Jūs mums nododat vai kuru mēs saņemam vai ievācam, piemēram, vārdu, uzvārdu un saziņas datus (piem., adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi); informāciju saistībā ar Jūsu vaicājumiem un mūsu biznesa attiecībām un jebkuru dalību, kuru esat noslēdzis ar mums; informāciju saistībā ar laiku, darba sfēru un, ja piemērojams, vietu, kurā lietojat mūsu tīmekļa vietnes un citus elektroniskos pakalpojumus. Mēs savācam un izmantojam personas datus tikai tādā pakāpē, kā pieļauj likums, vai, ja iepriekš esat mums sniedzis atļauju tā darīt.

1. Jūsu personas datu savākšana un izmantošana ieguvumiem un pakalpojumiem Jūsu vaicājumi:

ja adresējat mums vaicājumu, izmantojot saziņas veidlapu vai pa e-pastu, mēs ievācam un izmantojam jebkuras Jūsu sniegtās norādes, lai atbildētu uz Jūsu vaicājumu.

2. Jūsu personas datu savākšana un izmantošana reklāmai un produktu attīstībai

Mēs vēlamies arī izmantot Jūsu personas datus un/vai no tiem izrietošo anonīmo statistikas informāciju, lai Jūs informētu par mūsu produktiem un pakalpojumiem saistībā ar ūdens dozatoriem, ūdens filtriem un piederumiem („BRITA produkti un pakalpojumi”) un nosūtītu Jums piedāvājumus un īpašās akcijas (reklāmu) vai uzlabotu mūsu piedāvājumus un pakalpojumus (klientu analīzes).

a. Datu, kurus mēs izmantojam, veids

Reklāmas un klientu analīzes mērķiem mēs izmantojam (a) Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, profesionālo un uzņēmuma nosaukumu un etnisko piederību, (b) jebkuru informāciju, kas saglabāta papildus datiem, ko savācām no Jums saskaņā ar iepriekš esošo 1. apakšpunktu, (c) informāciju par to, kā Jūs lietojat mūsu pakalpojumus (t.i., laiku, ilgumu, izmantoto operētājsistēmu un jebkuru apskatīto saturu, izgūstot e-pastu saturu), kā arī (d) brīvprātīgi sniegtos datus, ko mēs ievācam ar Jūsu piekrišanu.

 

Mēs arī varam lūgt Jūsu piekrišanu (neraugoties uz citu piekrišanu, kas sniegta, lai varētu sazināties, izmantojot noteikta veida reklāmu) izmantot Jūsu brīvprātīgi sniegtos datus. Daļēji Jums tiks lūgts sniegt brīvprātīgus datus (kas tiek identificēti kā tādi) mūsu veidlapās un tīmekļa vietnēs. No Jums ir atkarīgs, vai sniegt vai nesniegt šādu informāciju. Ja ievadīsiet izvēles informāciju un sniegsiet savu piekrišanu, mēs izmantosim šo brīvprātīgi sniegto informāciju kopā ar citiem likumīgi ievāktajiem datiem, lai pielāgotu mūsu informāciju par BRITA produktu un pakalpojumu piedāvājumiem un īpašajām akcijām Jums individuāli vispiemērotākajā veidā.

b. Kā mēs vai vietējais BRITA izplatītājs sazināmies ar Jums

Mēs ar Jums sazināmies pa e-pastu, ja sniegsiet skaidri izteiktu piekrišanu, piemēram, attiecīgajās tīmekļa vietnēs, ka mēs varam ar Jums sazināties personīgi pa e-pastu, sniedzot BRITA produktu un pakalpojumu informāciju, piedāvājumus un īpašās akcijas, kas individuāli pielāgotas Jums un Jūsu interesēm un/vai lietošanas paradumiem.

 

Ja esat fiziska persona, mēs ar Jums sazināsimies pa tālruni tikai, ja sniegsiet skaidri izteiktu piekrišanu, ka mēs varam sazināties ar Jums personīgi pa tālruni saistībā ar BRITA produktiem un pakalpojumiem. Mēs arī varam sazināties pa tālruni ar mūsu komerciālajiem klientiem (BRITA speciālistiem) saistībā ar BRITA produktiem un pakalpojumiem, ja varam pamatoti pieņemt, ka viņi tam piekrituši.

 

Likumīgi atļautajā apjomā mēs arī varam sazināties ar Jums bez papildu atļaujas, lai reklamētu mūsu BRITA produktus un pakalpojumus pa pastu.

c. Ja mēs pakalpojumu sniedzējus iesaistām reklāmā un mārketingā:

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, mēs daļēji iesaistām citus pasūtījuma datu apstrādē, citiem vārdiem sakot, lai viņi parūpētos par reklāmas un mārketinga aktivitāšu praktisko realizāciju mūsu labā saskaņā ar mūsu norādījumiem un mūsu kontrolē. Tas, piemēram, var būt zvanu centrs saziņai pa tālruni, drukāšanas un vēstuļu darbnīcas pasta sūtījumiem un pakalpojumi sniedzēji materiālu nosūtīšanai pa e-pastu.

d. Jūsu tiesības iebilst reklāmai

Jūs varat iebilst Jūsu personas datu ievākšanai un izmantošanai reklāmas, klientu analīzes vai tirgus izpētes mērķiem, kā arī jebkurā laikā sazināties ar mums noteiktā veidā, lai pilnībā vai daļēji, ja piemērojams, atsauktu sniegto piekrišanu.

Lūdzu, izmantojiet jebkuru no nodrošinātajām funkcijām (piem., atrakstīšanās funkciju mūsu e-pastos) vai attiecīgi nosūtiet ziņojumu pa pastu uz BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Vācija, ar tematu „Data protection policy (Datu aizsardzības politika)” vai e-pastu uz datapolicy(at)brita.net.

3. Servera pieteikšanās dati, sīkfaili un tīmekļa analīze

a. Servera pieteikšanās dati

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, dati (piemēram, Jūsu apmeklējuma datums un laiks, jebkuras apmeklētās lapas, Jūsu izmantotās pārlūkprogrammas veids un operētājsistēma, kā arī Jūsu IP adrese) tiek īslaicīgi saglabāti protokola failā.

 

Šie, tā sauktie servera pieteikšanās dati, tiek saglabāti tehnisku iemeslu dēļ, lai sniegtu Jums tīmekļa vietnes pakalpojumu, un pēc tam ir nepieciešami, lai nodrošinātu sistēmas drošību; dati tiek dzēsti vēlākais pēc septiņām dienām.

 

Mūsu nolīgtie pakalpojumu nodrošinātāji (dkd Internet Service GmbH, Kaiserstraße 73, 60329 Frankfurt am Main, Vācija) pēc tam izmanto servera pieteikšanās datus anonīmi statistikas mērķiem un, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti.

 

Servera pieteikšanās dati nekādā veidā nav saistīti ar Jūsu personas datiem vai citiem personas datu avotiem.

b. Sīkfaili

Kas ir sīkfaili?

 

Mēs un mūsu partneri izmantojam tā sauktos „sīkfailus”, lai pielāgotu mūsu tīmekļa vietni lietotājam visdraudzīgākajā veidā un uzlabotu reklāmas nozīmīgumu mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem. Sīkfaili ir mazi faili, kas tiek glabāti lietotāja cietajā diskā. Tie ļauj veikt informācijas saglabāšanu noteiktā laika periodā un lietotāja ierīces identificēšanu.

 

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni pirmo reizi, sākuma lapā tiks attēlota informācija par privātumu un atbilstošais formulējums saistībā ar piekrišanu sīkfailu izmantošanai. Ja turpināsiet izmantot tīmekļa vietni un aktīvi neiebildīsiet sīkfailu lietošanai, šāda piekrišana tiks saglabāta Jūsu pārlūkprogrammā, lai šī informācija nebūtu jāatkārto katrā mūsu tīmekļa vietnes lapā. Ja Jūsu pārlūkprogrammā šīs informācijas nebūs (piem., ja dzēsīsiet savu pārlūkprogrammas vēsturi), nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, atkal parādīsies šī informācija.

 

Kādus sīkfailus mēs izmantojam?

 

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam divu veidu sīkfailus: (1) sīkfailus, kas nepieciešami tehniskiem mērķiem, bez kuriem mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte tiktu samazināta, un (2) izvēles sīkfailus analītikai, mērķtiecīgai lietošanai un reklāmas mērķiem, ko vispārīgi nosaka trešās puses pakalpojumu sniedzēji.

 

Sīkfaili, kas nepieciešami tehniskiem mērķiem

Šie sīkfaili ir obligāti, ja vēlamies nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes atbilstošu funkcionēšanu un vieglu navigāciju.

Tie ļauj, piem., saglabāt produktus iepirkumu grozā un veikt atbilstošo pasūtījuma procedūru progresu, piedāvāt Jums iespēju meklēt vietējos izplatītājus, kas pārdod mūsu produktus (piem., parādot Jūsu apkaimes karti), vai saglabāt Jūsu piekrišanu/nepiekrišanu sīkfailu izmantošanai un Jūsu izvēlētos sīkfailu iestatījumus. Šādi sīkfaili neievāc nekādu informāciju par Jums mārketinga mērķiem un nereģistrē vietnes, ko apmeklējat, sērfojot internetā. Tā vietā vispārīgi šie sīkfaili ir specifiski izveidoti atsevišķām sesijām un to derīgums beidzas, kad atstājat tīmekļa vietni un pabeidzat sesiju, izņemot, ja atbilstošā funkcionalitāte pieprasa tos saglabāt ilgāk (piem., sīkfailu iestatījumu saglabāšana). Šī veida sīkfailu deaktivēšana samazinās visu vai daļu no šīs tīmekļa vietnes funkcionalitātes.

 

Sīkfaili analītikai, mērķtiecīgai lietošanai un reklāmas mērķiem

Analītikas sīkfaili apkopo vispārīgu informāciju par to, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, piem., kuras lapas viņi apmeklē visbiežāk un vai viņi saņem jebkādus kļūdas paziņojumus no tīmekļa vietnēm. Šie sīkfaili neievāc nekādus datus, kas varētu ļaut identificēt lietotāju. Ar šiem sīkfailiem savāktie dati netiks apvienoti ar citu informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Visa ar šo sīkfailu palīdzību savāktā informācija ekskluzīvi kalpo tikai, lai izprastu un uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un pakalpojumus. Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, Google Inc. („Google”) tīmekļa analīzes pakalpojumu. Informācija, kas radīta, izmantojot Google Analytics, saistībā ar Jūsu šīs tīmekļa vietnes izmantošanu tiek pārsūtīta un saglabāta uz Google servera ASV. Tomēr šajā tīmekļa vietnē aktivētās IP anonimizācijas dēļ Google iepriekš saīsinās Jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu līgumslēdzēju valstu saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu ietvaros. Google izmantos šādu informāciju, lai novērtētu, kā lietojat tīmekļa vietni, sastādītu ziņojumus tīmekļa vietnes operatoram par tīmekļa vietnes aktivitātēm un sniegtu papildu pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. Google var pārsūtīt šo informāciju trešajām pusēm, ja tas noteikts ar likumu vai ja trešās puses apstrādā datus Google labā.

 

Sīkfaili mērķtiecīgai lietošanai un reklāmas mērķiem tiek izmantoti, lai labāk pielāgotu reklāmas Jūsu interesēm. Tie ierobežo reižu skaitu, kādu viena un tā pati reklāma tiek Jums parādīta, novērtē reklāmas kampaņas efektivitāti un analizē, kā noteiktas reklāmas apskatīšana ietekmē atsevišķu lietotāju rīcību. Šādus sīkfailus parasti izvieto reklāmas tīkli ar atbilstošās tīmekļa vietnes operatora (šajā gadījumā mūsu) piekrišanu. Tie reģistrē lietotāja tīmekļa vietnes apmeklējumu un, vai nu nodod šādu informāciju citām organizācijām, piem., reklāmas uzņēmumiem, vai tiešā veidā atbilstoši pielāgo reklāmas.

Bieži tie ir saistīti ar noteiktām tīmekļa vietnes funkcijām, ko nodrošina šādi trešie uzņēmumi. Mēs izmantojam šos sīkfailus, lai izveidotu saiti ar sociālajiem tīkliem, kas savukārt var izmantot informāciju par to, kā lietojat tīmekļa vietni, lai pielāgotu reklāmas citās Jūs interesējošās tīmekļa vietnēs, kā arī, lai sniegtu mūsu izmantotajiem reklāmas tīkliem informāciju par Jūsu apmeklējumu, lai, pamatojoties uz Jūsu pārlūkošanas rīcību, Jums tiktu parādītas tieši tās reklāmas, kas potenciāli varētu Jūs interesēt. Arī šajos gadījumos ar šādiem sīkfailiem savāktie dati netiks apvienoti ar citu informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

 

Šī veida sīkfailu deaktivēšana nesamazina mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Šī veida sīkfailus, ko pašreiz izmantojam, mums nodrošina šādi pakalpojumu sniedzēji, pie kuriem varat vērsties, lai saņemtu informāciju par/ atbilstošo sīkfailu aprakstu, vai, ja vēlaties iebilst pret to izmantošanu:

 

Pakalpojumu nodrošinātāja privātuma informācija Iespēja atteikties
Google AdWords Google AdWords
Google Analytics Remarketing Google Analytics Remarketing 
Google Analytics Google Analytics
Facebook Advertisement Manager Facebook Advertisement Manager
Double Click Double Click

 

Ja labāk vēlaties saņemt informāciju par šiem sīkfailiem tieši no mums, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: datapolicy(at)brita.net.

 

Kā es varu deaktivēt sīkfailus?

 

Ja vēlaties vispārīgi deaktivēt analītikas, mērķtiecīgas lietošanas un reklāmas sīkfailus, Jūs varat to vienkārši izdarīt, piekļūstot mūsu Sīkfailu iestatījumiem. Alternatīvi, Jūs arī varat deaktivēt atsevišķus sīkfailus, klikšķinot uz vienu no saitēm augstāk esošajā tabulā (atteikšanās). Visbeidzot, Jūs varat nepieļaut nekādu sīkfailu izmantošanu, attiecīgi pielāgojot Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šādā gadījumā mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte tiks samazināta, ja bloķētie sīkfaili būs nepieciešami arī tehniskiem mērķiem.
Papildu informāciju par sīkfailiem un atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem varat skatīt, piem., vietnē www.youronlinechoices.com kur arī varat iebilst uz lietošanu balstītai reklamēšanai, izmantojot noteiktus vai jebkādus rīkus.

4. Datu pārsūtīšana sociālajiem tīkliem

a. Facebook sociālie spraudņi

Šī tīmekļa vietne izmanto Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV („Facebook”) sociālā tīkla sociālos spraudņus („Rekomendētās pogas”). Pogas tiek identificētas ar Facebook logotipu.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu, Jums vispirms jāaktivē šādas pogas mūsu tīmekļa vietnēs; neaktīvas pogas parādās pelēkā krāsā. Kad to darāt, Jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Facebook tiešā veidā pārsūta pogu saturu uz Jūsu pārlūkprogrammu un vēlāk iekļauj tīmekļa vietnē.

Iekļaujot pogu, papildus Jūsu IP adresei, informācijai par izmantoto pārlūkprogrammu, Jūsu operētājsistēmu un valodas iestatījumiem, Facebook saņem informāciju, ko esat pieprasījis mūsu tīmekļa vietnes attiecīgajā lapā, kā arī kādā laikā. Kad klikšķināt uz rekomendēto pogu, Jūsu klikšķis tiek nosūtīts Facebook (ASV) un izmantots saskaņā ar Facebook privātuma politiku.

Informāciju par Facebook savākto datu mērķi un datu saturu, kā arī datu apstrādi un izmantošanu un Jūsu atbilstošajām tiesībām un iestatījumu iespējām Jūsu privātuma aizsardzībai, lūdzu, skatīt Facebook informācijā, kas pašreiz pieejama vietnē https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Ja esat pieteicies Facebook, Facebook var Jūsu veikto mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu piešķirt Jūsu Facebook kontam. Ja to nevēlaties, pirms apmeklējuma Jums jāizrakstās.

b. Twitter sociālie spraudņi

Šī tīmekļa vietne izmanto sociālā tīkla twitter.com („Twitter”), ko uztur Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV, tā sauktos sociālos spraudņus („pogas”). Jūs varat atpazīt Twitter pogu pēc Twitter logotipa mūsu tīmekļa vietnē. 
Lai aizsargātu Jūsu privātumu, Jums vispirms jāaktivē šādas pogas mūsu tīmekļa vietnēs; neaktīvas pogas parādās pelēkā krāsā. Kad to darāt, Jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Twitter serveriem. Twitter tiešā veidā pārsūta pogas saturu uz Jūsu pārlūkprogrammu un vēlāk iekļauj tīmekļa vietnē.

Mēs nevaram ietekmēt datu saturu, ko ievāc Twitter, izmantojot pogu.

Iekļaujot pogas, papildus Jūsu IP adresei, informācijai par izmantoto pārlūkprogrammu, Jūsu operētājsistēmu un valodas iestatījumiem, Twitter var saņemt informāciju, ko esat pieprasījis mūsu tīmekļa vietnes attiecīgajā lapā, kā arī kādā laikā. 
Kad klikšķināt uz pogu, Jūsu klikšķis tiek nosūtīts Twitter un Twitter to izmanto saskaņā ar viņu privātuma politiku.
Informāciju par Twitter savākto datu mērķi un datu saturu, kā arī datu apstrādi un izmantošanu un Jūsu atbilstošajām tiesībām un iestatījumu iespējām Jūsu privātuma aizsardzībai, lūdzu, skatīt Twitter privātuma politikā, kas pašreiz pieejama vietnē https://twitter.com/privacy  kā arī https://twitter.com/settings/account.

5. Drošība

Mēs un mūsu pakalpojumu nodrošinātāji veicam tehniskus un organizatoriskus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu mūsu pārvaldītos personas datus pret nejaušu vai apzinātu manipulēšanu, zaudēšanu vai iznīcināšanu vai pret neautorizētu personu piekļuvi. Mūsu datu apstrādes sistēmas un drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti, lai tie atbilstu jaunākajām tehniskajām izstrādēm.
Ja Jūsu personas dati tiek pārsūtīti mums, tiek veikta to šifrēšana, izmantojot Secure Socket Layer (SSL). Personas dati, ar kuriem Jūs un mēs vai cits uzņēmums BRITA Group ietvaros apmaināmies, tiek pārsūtīti pa šifrētiem savienojumiem, kas atbilst pašreizējām tehnoloģijas prasībām.
Protams, mūsu darbinieki un pakalpojumu sniedzēji ir apņēmušies ievērot datu slepenību. 

6. Jūsu tiesības uz informāciju, labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par to, kā BRITA GmbH ievāc un izmanto Jūsu personas datus, mēs labprāt jebkurā laikā un bez maksas sniegsim Jums informāciju par Jūsu saglabātajiem personas datiem. Jums arī ir tiesības panākt Jūsu personas datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu, ciktāl tas atbilst juridiskiem priekšnoteikumiem.
Lūdzu, sūtiet jebkuras raizes rakstveidā uz BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Vācija, ar tematu „Data protection (Datu aizsardzība)” vai sūtiet e-pastu uz datapolicy(at)brita.net. Mēs paturam tiesības pārbaudīt Jūsu identitāti, lai nepieļautu Jūsu personas datu atklāšanu neautorizētām personām.

7. Izmaiņas

Laiku pa laikam ir nepieciešams pielāgot šīs privātuma politikas saturu. Līdz ar to mēs paturam tiesības to grozīt jebkurā laikā. Mēs arī publicēsim šeit sniegtās privātuma politikas grozīto versiju.

Ja apmeklēsiet mūs vēlreiz, Jums tādējādi būs vēlreiz jāizlasa privātuma politika.

Spēkā 2016. gada aprīlī