BRITA GmbH Privātuma politika

Ar šo Privātuma politiku BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Vācija (turpmāk tekstā “mēs”, “mums”, “BRITA GmbH”) vēlas informēt jūs par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. 

1. Kādus personas datus mēs no jums vācam?

Personas dati ir jebkura informācija par konkrētu vai identificējamu fizisku personu, kuru jūs mums sniedzat un ko mēs ģenerējam vai apkopojam. Iekļauts:

Satura dati. Ja jūs sazināties ar mums, iesniedzot pieprasījumu pa e-pastu, tiks apstrādāti jūsu iesniegtie satura dati un ar jums saistītie dati, kā arī informācija, kuru sniedzāt. Ja jūsu savu pieprasījumu iesniedzat pa e-pastu, telefonu vai faksu tieši partneru uzņēmumam, kuru mēs esam norādījuši kā Izplatītāju sadaļā "Kontakti", jūsu informāciju apstrādā šis partneris, uzņemoties atbildību.

Servera žurnāla dati. Kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, dati (piemēram, jūsu apmeklējuma datums un laiks, apmeklētās lapas un pieprasītie datu faili, jūsu izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veids un versija un jūsu izmantotās gala ierīces operētājsistēma, kā arī jūsu IP adrese) tiek īslaicīgi saglabāti protokola failā.

Lietojuma dati. Mēs izveidojam anonīmus vai pseidonīmus lietojuma profilus par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, izmantojot sīkdatnes vai tīmekļa analīzes programmas, kurus mēs izmantojam, lai izsekotu, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne.

2. Kādam nolūkam, uz kāda juridiskā pamata un cik ilgi mēs apstrādājam jūsu personas datus?

2.1 jūsu pieprasījumi

Kad jūs sazināties ar mums, iesniedzot pieprasījumu pa e-pastu, mēs apstrādājam tajā sniegto informāciju, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, bet, kad izmantojat tiešsaistes kontaktinformācijas veidlapu, mēs apstrādājam IP adresi un pieprasījuma iesniegšanas datumu/laiku, lai novērstu kontaktinformācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumisko interešu ievērošana saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta. 1. punkta f) apakšpunktu, lai sniegtu jums iepriekš aprakstīto pakalpojumu "Pieprasījumi". Ja jūsu pieprasījuma mērķis ir uzsākt vai apstrādāt līgumu (ieskaitot klientu apkalpošanu un garantijas), papildu juridiskais pamats apstrādei ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Jūs varat iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Ja mēs norādām uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, mēs varam to turpināt. Šajā gadījumā to var īpaši pieprasīt, lai pierādītu, ka iepriekš ir notikusi saziņa ar jums un no jums saņemti pieprasījumi. Ja nav pārliecinošu leģitīmu apstrādes iemeslu, mēs pārtrauksim saziņu ar jums un izdzēsīsim jebkādus jau apkopotos datus.

Šie dati tiek dzēsti, kad mūsu saziņa ar jums beidzas, t.i., ir precizēti attiecīgie fakti, un turpmākai datu glabāšanai nav likumisku interešu, vai arī nav noteikti citi likumīgi pienākumi glabāt datus.

2.2 par tīmekļa vietnes nodrošināšanu un pakalpojumu sniegšanu

Serveru žurnāla datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes un pakalpojumu sniegumu tehnisku iemeslu dēļ, un attiecīgi pēc tam nodrošinātu sistēmas drošību.

Apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumisko interešu ievērošana, nodrošinot mūsu pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Apstrāde ir ārkārtīgi būtiska tīmekļa vietnes izmantošanai tehnisku iemeslu dēļ un attiecīgi pēc tam, lai nodrošinātu sistēmas drošību; tādēļ nav tiesību iebilst.

Šie dati tiek dzēsti 30 dienu laikā.

Pēc tam servera žurnāla datus analizē anonīmi, ja tas nepieciešams statistikas nolūkos un mūsu interneta klātesamības kvalitātes uzlabošanai. Servera žurnāla dati nekādā veidā netiek saistīti ar jūsu personas datiem vai citiem personas datu avotiem.

3. datu koplietošana

3.1 datu koplietošana ar datu apstrādes uzņēmumiem

Mēs dažreiz izmantojam pakalpojumu sniedzējus, ievērojot likumā noteiktās prasības, pasūtot datu apstrādi, t.i., pamatojoties uz mūsu vārdā noslēgtu līgumu, saskaņā ar mūsu norādījumiem un mūsu kontrolē.

Datu apstrādes uzņēmumi ir

tehnisko pakalpojumu sniedzēji, kurus mēs izmantojam tīmekļa vietnes nodrošināšanai, piemēram, programmatūras uzturēšanas, datu centru darbības un viesošanas pakalpojumu sniedzēji;
tehnisko pakalpojumu sniedzēji, kurus mēs izmantojam tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai, piemēram, tehniski svarīgas sīkdatnes.
Šādos gadījumos mēs joprojām esam atbildīgi par datu apstrādi; personas datu koplietošana un apstrāde mūsu datu apstrādes uzņēmumos un no tiem ir balstīta uz atbilstošu juridisko pamatu, kas mums ļauj apstrādāt datus. Atsevišķs juridiskais pamats nav nepieciešams.

3.2 datu nosūtīšana vietējiem pārdošanas uzņēmumiem

Dažreiz mēs arī koplietojam jūsu datus ar trešajām personām, t.i., partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies ārpus pasūtītās apstrādes. Šāda veida partneri veic savus pakalpojumus uz savu atbildību; partneru veikto jūsu datu apstrādi nosaka tikai viņu privātuma politika.

Kad jūs nosūtat mums pieprasījumu, mēs varam pārsūtīt jūsu kontaktinformāciju mūsu izraudzītam importētājam, kurš pārdod mūsu produktus, ja viņš spēs jums sniegt labāku palīdzību, ņemot vērā faktiskos apstākļus (piemēram, valodas zināšanas). Datu pārsūtīšanas juridiskais pamats ir mūsu likumiskā interese padarīt mūsu pārdošanas procesu pēc iespējas efektīvāku klienta labā, VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts.

4. sīkdatnes un tīmekļa analīze

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai tās pēc noklusējuma pieņemtu sīkdatnes. Tomēr jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu tikai noteiktas sīkdatnes vai nepieņemtu vispār. Jāatzīmē, ka ne visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var darboties, ja jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos mūsu tīmekļa vietnei tiek deaktivētas sīkdatnes. Izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, varat izdzēst sīkdatnes, kas jau ir saglabātas jūsu pārlūkprogrammā, vai attēlot ilgumu, cik ilgi tās tiks saglabātas. Turklāt pārlūkprogrammu var iestatīt arī tā, lai pirms sīkdatņu saglabāšanas tā jūs informētu. Tā kā dažādām pārlūkprogrammām dažādas funkcijās var atšķirties, mēs lūdzam izmantot pārlūkprogrammas attiecīgo palīdzības izvēlni, lai pārskatītu dažādas konfigurācijas iespējas.
Ja vēlaties visaptverošu pārskatu par visu trešo pušu piekļuvi jūsu pārlūkprogrammai, mēs iesakām instalēt šim nolūkam īpaši izstrādātu spraudni.

4.1 kas ir sīkdatnes?

Lai padarītu mūsu tīmekļa vietni pēc iespējas lietotājam draudzīgāku un palielinātu mūsu reklāmu atbilstību mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, mēs un mūsu partneri izmanto tā sauktās "sīkdatnes". Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas tiek uzstādīti apmeklētāja ierīcē. Tie ļauj mums sniegt informāciju ar noteiktu laika periodu un identificēt apmeklētāja datoru. Tas notiek arī daļēji, izmantojot tā sauktos izsekošanas pikseļus, kas netiek izvietoti uz apmeklētāja cieto disku, bet var būt tikpat noderīgi kā sīkdatne, lai identificētu datoru. Turpmāk sniegtais termins "sīkdatne" ietver gan sīkdatnes to tehniskā nozīmē, gan izsekošanas pikseļus un līdzīgas tehniskās metodes.

Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni pirmo, tad sākumlapā tiek parādīta informācija par datu aizsardzību ar tekstu, lai apstiprinātu sīkdatņu izmantošanu. Pēc tam, turpinot aktīvi izmantot tīmekļa vietni un neapstrīdot sīkdatņu lietošanu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, un šī piekrišana tiek saglabāta jūsu pārlūkprogrammā (sīkdatnes veidā), lai mums vairs nevajadzētu atkārtoti rādīt šo informāciju katrā lapā. Ja šī informācija neparādās pārlūkprogrammā (piemēram, jūs dzēšat pārlūka vēsturi), tad šī informācija tiek parādīta, kad jūs atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

4.2 kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam divas sīkdatņu kategorijas: 1) tehniski būtiskas sīkdatnes, bez kurām mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte būtu ierobežota; 2) papildu analītiskās, drošības, mērķauditorijas vai reklāmas sīkdatnes, kuru izcelsme parasti ir trešās puses pakalpojumu sniedzēji:

Tehniski svarīgas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir svarīgas, lai jūs varētu pārvietoties pa mūsu tīmekļa vietnēm un izmantot to funkcijas. Piemēram, tās saglabā produktus, kurus esat ievietojis(-usi) savā iepirkumu grozā vai kuri atrodas jūsu pasūtījuma veikšanas procesā, ļauj ērti meklēt izplatītājus, no kuriem jūs varat iegādāties mūsu produktus (piemēram, parādot jūsu apkārtnes karti), vai arī tās saglabā informāciju par to, vai jūs piekrītat izmantot sīkdatnes, un jūsu izvēli sīkdatņu iestatījumos. Šīs sīkdatnes nevāc nekādu informāciju par jums, kuru paredzēts izmantot mārketinga nolūkos, kā arī neuzglabā internetā apmeklētās vietnes. Šīs sīkdatnes parasti ir atkarīgi no sesijas un beidzas apmeklējuma laikā tīmekļa vietnē (sesijā), ja vien attiecīgajai funkcijai nav nepieciešams, lai tās tiktu saglabātas ilgākam periodam (piemēram, sīkdatņu iestatījumu saglabāšana). Šīs kategorijas sīkdatņu deaktivizēšana var pilnībā vai daļēji ierobežot tīmekļa vietnes funkcijas.

Analītiskās, drošības, mērķauditorijas un reklāmas sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes vāc informāciju par to, kā apmeklētāji kopumā izmanto tīmekļa vietni, piemēram, kuras lapas tie visbiežāk apmeklē, vai viņi saņem kļūdas ziņojumus no tīmekļa vietnēm. Šīs sīkdatnes nevāc datus, kas varētu identificēt vietņu apmeklētājus. Ar šīm sīkdatnēm savāktie dati netiek apvienoti ar citu informāciju par mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem. Visu informāciju, kas savākta ar šo sīkdatņu palīdzību, izmanto vienīgi, lai izprastu un uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un darbību. Lai analizētu mūsu tīmekļa vietni, mēs izmantojam Google Analytics, Google Inc. tīkla analīzes pakalpojumu. Informācija par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, kas ģenerēta, izmantojot Google Analytics, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek glabāta. Tomēr, ja šajā vietnē tiek aktivizēta IP anonimizācija, tad Google vispirms jūsu IP adresi saīsina Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līgumslēdzēja puses. Google izmantos šo informāciju, lai analizētu tīmekļa vietnes lietošanu, lai apkopotu ziņojumus par tīmekļa vietnes darbībām vietnes pārvaldītājiem un sniegtu papildu pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. Google arī nosūta šos datus trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja trešās personas apstrādā šos datus Google vārdā.

Drošības sīkdatnes

Lai rūpīgi nodrošinātu datu drošību, pārsūtot formas, noteiktos gadījumos mēs izmantojam reCAPTCHA pakalpojumu, ko piedāvā uzņēmums Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Īrija
Tas galvenokārt paredzēts, lai nodalītu cilvēku ierakstus no neatbilstošiem mašīnu ierakstiem vai automatizētas apstrādes - tā sauktajiem botiem. Pakalpojums ietver IP adreses nosūtīšanu un, ja nepieciešams, citus datus, kas nepieciešami Google, lai Google varētu izmantot pakalpojumu Google reCAPTCHA. Jūsu ieraksti tiks pārsūtīti Google un tālāk apstrādāti šim mērķim. Šādā gadījumā piemērojama Google Inc. privātuma politika. Lai saņemtu papildu informāciju par Google Inc. datu apstrādes noteikumiem, lūdzu, apmeklējiet 
https://policies.google.com/privacy?hl=policies

Mērķauditorijas atlases un reklāmas sīkdatnes tiek izmantotas, lai mērķtiecīgāk pielāgotu reklāmu jums un jūsu interesēm. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai ierobežotu, cik bieži jūs redzat to pašu reklāmu, lai noteiktu reklāmas kampaņas efektivitāti un izprastu cilvēku rīcību, kad viņi ir redzējuši reklāmu. Šīs sīkdatnes parasti tiek izvietotas viņu lapās, izmantojot reklāmas tīklus ar tīmekļa vietnes īpašnieku piekrišanu (tas ir, šajā gadījumā - mūsu). Viņi atzīst, ka lietotājs ir apmeklējis tīmekļa vietni, un nodod šo informāciju citiem, piemēram, reklāmas kompānijām, vai attiecīgi pielāgo savu reklāmu. Tās bieži ir saistītas ar tīmekļa vietnes funkciju, ko nodrošina šis uzņēmums. Tādēļ mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai izveidotu saiti uz sociālajiem tīkliem. Pēc tam tās var atkārtoti izmantot informāciju par jūsu apmeklējumu, lai jums pielāgotu reklāmu citās tīmekļa vietnēs un sniegtu informāciju par jūsu apmeklējumu reklamēšanas tīklos, kurus mēs izmantojam, lai reklāma, kas potenciāli patiešām jūs varētu interesēt, varētu tikt jums vēlāk parādīta precīzi, balstoties uz jūsu pārlūkošanas darbību. Pat šajos gadījumos mēs neapkopojam šo sīkdatņu iegūtos datus ar citu informāciju par mūsu apmeklētājiem.

Šīs kategorijas sīkdatņu deaktivizēšana neietekmē mūsu tīmekļa vietnes funkcijas. Mēs pašlaik izmantojam šo sīkdatņu kategoriju no tālāk redzamajiem pakalpojumu sniedzējiem. Jūs varat uzzināt vairāk informācijas par sīkdatnēm un to aprakstus no to pakalpojumu sniedzējiem un apstrīdēt sīkdatņu lietošanu tieši tur:

Ja vēlaties saņemt no mums papildu informāciju par šīm sīkdatnēm, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: datenschutz@brita.net

4.3 Kā es varu deaktivēt sīkdatnes?

Jūs varat ērtā veidā pilnībā deaktivēt analītiskās, drošības, mērķauditorijas un reklāmas sīkdatnes mūsu sīkdatņu iestatījumos. Tāpat varat arī deaktivizēt atsevišķas sīkdatnes, izmantojot norādītās saites iepriekš sniegtajā tabulā (iebildumu iespējas). Visbeidzot, jūs varat arī aizliegt izmantot sīkdatnes, attiecīgi pielāgojot sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Tomēr mēs vēlētos norādīt, ka, ja tiek bloķētas tehniski svarīgas sīkdatnes, tiks traucēta mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte.

Jūs varat izlasīt papildu informāciju par sīkdatnēm un atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tīmekļa vietnē www.youronlinechoices.com. Jums ir iespēja iebilst pret atsevišķu vai visu rīku uz lietojumu balstītu tiešsaistes reklamēšanu. Lai pārietu uz izvēļu pārvaldnieku, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

5. Saites

Mēs izmantojam saites uz citām mūsu interneta vietnēm trešo pušu vietnēs un pakalpojumos, piemēram, sociālo mediju kanālos, piemēram, Facebook, Twitter vai YouTube. Šīs trešās personas ir pilnībā atbildīgas par to, kā tās apstrādā citu pakalpojumu sniedzēju datus savās tīmekļa vietnēs, piemērojot attiecīgi to privātuma politikas.

6. Drošība

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji veic tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, kurus mēs pārvaldām, pret nejaušu vai tīšu manipulāciju, pazušanu un iznīcināšanu vai pret nepilnvarotu personu piekļuvi šādiem datiem. Mūsu datu apstrādes sistēmas un drošības pasākumi tiek nepārtraukti pilnveidoti, lai atbilstu jaunākajām tehniskajām izmaiņām.

Kad jūsu personas dati tiek nosūtīti mums, to šifrēšana notiek, izmantojot standartu Secure Socket Layer (SSL). Personas dati, kuru apmaiņa notiek starp jums un mums vai citu BRITA grupas uzņēmumu, tiek pārsūtīti, izmantojot šifrētus savienojumus, kas atbilst pašreizējam tehnoloģijas stāvoklim.

Protams, mūsu darbinieki un pakalpojumu sniedzēji, kurus mēs iesaistām, ievēro konfidencialitāti.

7. jūsu tiesības pieprasīt informāciju, datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu

Principā katrai fiziskai personai, kuras personas datus mēs apstrādājam, ir šādas tiesības (t.i., atkarībā no attiecīgajiem nosacījumiem):

ja jums ir kādi jautājumi par to, kā BRITA GmbH veic jūsu personas datu apstrādi, mēs labprāt sniegsim jums informāciju par jūsu personas datiem, kurus uzglabājam, jebkurā laikā bez maksas (VDAR 15. pants);
jums ir tiesības novērst nepareizus datus un aizpildīt nepilnīgus datus (VDAR 16. pants);
jums ir tiesības uz apstrādes bloķēšanu/ierobežošanu vai uz tādu jūsu personas datu dzēšanu, kuri vairs nav nepieciešami, vai to uzglabāšana nav nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu (VDAR 17. un 18. pants);
jums ir tiesības uz savu personas datus pārnesamību strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, ja jūs mums sniedzāt savus datus, pamatojoties uz piekrišanu vai starp mums un jums noslēgtu līgumu (VDAR 20. pants);
jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (skatiet arī VDAR 21. panta 1.1 sadaļas 2. un 3. punktu);
jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm; šajā gadījumā mēs varam norādīt uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem (VDAR 21. panta 1. punkts). Mēs minējām iepriekš, kad šādas tiesības pastāv (skatiet 0 sadaļu).
Ja jūs esat devis savu piekrišanu datu apstrādei, jūs varat to jebkurā laikā atsaukt, t.i., datu apstrādes likumība paliek neskarta līdz atteikuma brīdim. Kad atsaucat savu piekrišanu, iespējams, vairs nevarēsiet izmantot mūsu pakalpojumus.

Ja jums radušās šaubas, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta 8. sadaļā. Mēs paturam tiesības pārbaudīt jūsu identitāti, lai aizsargātu jūsu personas datu izpaušanu nepilnvarotām personām.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

8. datu aizsardzības speciālists

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot šādu adresi:

Dr. Karsten Kinast

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

datapolicy@brita.net

9. Izmaiņas

Laiku pa laikam ir jāpārskata šīs Privātuma politikas saturs. Tāpēc mēs paturam tiesības to grozīt jebkurā laikā. Mēs arī publicēsim mainīto Privātuma politikas versiju šeit. Ja jūs atkārtoti apmeklējat mūsu vietni, jums vajadzētu vēlreiz izlasīt Privātuma politiku.

Versija datēta ar 2019. gada aprīli